Kim Michelsen’s Weblog

Et spadestik dybere – afmystificer myterne

Archive for the ‘Bevidsthed’ Category

Er den biologiske udvikling gået i stå

leave a comment »

Der var en artikel i Ingeniøren, “Ugens ekspertspørgsmål: Hvorfor har krokodillen ikke udviklet sig i millioner af år?” der affødte en række interessante kommentarer.

Mette Elstrup Steeman. Ph.D. og overinspektør ved Museum Sønderjylland, Afdeling for Naturhistorie og Palæontologi, svarer:

Faktisk er det reglen og ikke undtagelsen, at velfungerende organismer overlever. Der findes således både encellede dyr, gopler, hajer, padder, krybdyr osv., der i store træk har beholdt en kropsform, som i vores udviklingslinie vil kaldes for oprindelig.

Forklaringen er ganske enkelt at de har fundet en opskrift, der virker! En meget effektiv kropsbygning, som kan klare skærene igennem foranderlige tider. Derfor forandrer formen sig ikke.

I virkeligheden kan man sammenligne evolutionen med træning af et neuralt netværk eller optimering af funktioner med mange variable, på et eller andet tidspunkt vil systemet lægge sig nogenlunde fast på nogle mere eller mindre optimale minima, evt. med skift mellem et par lokale minima, og det kan man sådan set også forestille sig med jordens højere dyreliv, kun store katastrofer hvor højt udviklet dyreliv udslettes vil give plads for ny markant udvikling.

Udviklingsmæssig stilstand

Er vi i dag i en situation som ved sidste katastrofe, at udviklingen stort set er gået i stå, at alle arter i dag, bortset fra mennesket, er stærkt specialiseret til et givet habitat og at denne specialisering gør det vanskeligt for disse arter at indrette sig på ændringer af lidt større art.

Krokodillen som overlever fra en tidligere udviklingsperiode

Krokodillen er et interessant eksempel, et dyr der i en foregående udviklingsperiode fandt sin grundform og udfyldte sin niche. På det tidspunkt kan man gætte på at dyreriget havde fundet en art ligevægt hvor der måske nok var lidt bevægelse i forskellige lokale minima, men stort set havde alle fundet deres niche i en rimelig statisk verden. På et tidspunk sker der en kraftig ændring, hvilket kan være følgen af et gigant meteornedslag, der medfører at store mængder af dyr uddør som resultat af de ændrede livsvilkår. Kun få af de eksisterende dyrearter er så robuste at de kan overleve under de nye forhold og hertil hører krokodillen. Den kan stort set uden tilpasning beholde sin niche, de nye dyrearter tilpasser sig dens plads i naturordenen.

Krokodillen har skabt en kampvogn der kan leve under mange forhold, men den kan ikke umiddelbart simpelt aflære et sæt overlevelsesmekanismer og tillære sig et andet inden for en overskuelig tidsperiode, for hvis den kunne det havde der eksisteret flere og nyere varianter end der gør. Den har nok også for let ved at finde et egnet habitat. Krokodillen er bundet til formering ved nedgravning af store mængder æg, hvoraf kun de hurtigste overlever, dvs. at den udvælgelses parameter der har været med til at forme krokodillen den er der stadig, så der er intet incitament til at ændre krokodillen.

Pattedyrernes udviklingsperiode

Det er interessant at det ikke var de stærkt dominerende dyrearter der også blev dominerende i den nye udvikling, men de var sandsynligvis så specialiserede at de havde svært ved at omstille sig. Det var de varmblodige dyrearter, der på det tidspunkt levede i skyggen af det eksisterende dyrerige, som pludselig eksploderede i en ny udvikling. En del af denne udvikling fremmedes af en ny parameter, yngelpleje, som frigjorde ressourcer til yderligere specialisering. Jo mere udviklede dyr er, des mere yngelpleje er der. Fuglene har yngelpleje og pattedyrerne har det i endnu højere grad. Jo mere yngelpleje des større mulighed for senere og mere sofistikeret specialisering. Menneskene er ekstreme i den henseende, både i årstalsmål og i måde. Bortset fra fødeindtag stilles der ikke overlevelsesmæssige krav til børnene i barndommen, der trænes motorik, kulturelle færdigheder og tænkning, men behovene skifter afhængig af kulturen, og det hurtigere end den biologiske selektion kan indstille sig, hvorfor omstillingsberedthed belønnes. Og det betyder at mennesket stort set ikke har behov for at specialisere sig biologisk.

En til krokodillerne tilsvarende højtudviklet dyregruppe fra pattedyrernes udviklingsperiode er kattedyrerne, der har udviklet sig både som individuelle jægere, som kollektive jægere, som træjagende og som hurtigløbende jægere. Det interessante er her at lige så specialiseret som kattene er lige så uspecialiseret er mennesket.

Katten kan ikke overleve på sydpolen, men mennesket kan, og årsagen til at vi kan er netop fordi vi biologisk set er uspecialiserede, vores uspecialiserede hjerne gør at vi kan bruge hjernen rimelig frit, det samme gælder hænderne. Principielt burde det være muligt for menneskene at overleve på Mars og Månen, mens kattedyrerne ikke engang vil kunne få idéen.

Genetisk eller kulturel evolution

Der er to metoder for adfærdsstyring, hard wired eller programmed, dvs. medfødt eller tillært. Jo mere der er medfødt, dvs. hard coded eller genetisk bestemt, jo færre frihedsgrader, til gengæld er der behov for mindre yngelpleje. Jo mere der er tillært, des mindre betyder generne og des mere betyder opdragelsen og kulturen, jo flere frihedsgrader og jo hurtigere omstillingsevne. Hvad naturen kræver enorme tidsrum til kan kulturen ændre på halve generationer.

Reklamer

Written by Kim Michelsen

16 marts 2010 at 14:48

Epokegørende ny hypotese: Mennesker påvirkes af hvad de læser!

leave a comment »

I New Scientist den  14 January 2009 skrev Priya Shetty artiklen “How novels help drive social evolution“, dvs. “Hvordan romaner hjælper med at fremme den sociale udvikling“.

Man har forsket i Victoriatidens litteratur og samfundsudvikling og alt tyder på at litteraturen har været med til at fremme udviklingen af samfundet. Muligvis kan der her være en sammenhæng med at de ikke litterære samfund som fx i mellemøsten og hen over Iran, Pakistan og Afganistan har været gået i stå i århundreder, ligesom det gælder Kina i perioden efter kulturrevolutionen.

Egentlig burde der ikke være noget underligt i det, men vi har en uendelig diskussion om, hvorvidt bøger, film, computerspil, og lignende medier påvirker børn eller ej; de såkaldt progressive, der er spændt for underholdningsindustriens vogn, påstår jo at man ikke påvirkes af diverse medier.

Indtil vi kunne tale og overføre viden fra generation til generation blev vores udvikling styret af generne, men efter vi kan overføre viden fra menneske til menneske har kommunikation styret den menneskelige udvikling på jorden. I starten var det selvfølgelig historier fortalt over bålet, der gjorde at i hvert fald nogle i den næste generation slap for at begå allerede kendte dumheder.

Religionerne blev en organiseret form for vidensoverførsel, der pressede udviklingen videre frem. Sammen med religionen voksede kunstarterne og ud af religionen voksede i vesten så humanismen, videnskaberne og de demokratiske styreformer.

I de sidste 40 år er vold og dumhed vokset så selv børn render rundt med knive om natten og slår hinanden og andre ihjel. Før i tiden kunne man gå alle steder på alle tider af døgnet uden at behøve at frygte noget.

Se desuden

Written by Kim Michelsen

16 januar 2009 at 17:49

Seksuel tiltrækning, forelskelse og kærlighed er ren og skær kemi, Eller?

leave a comment »

Der er en religiøs tendens blandt ateister til at gøre mennesker til dyr, hvilket også gør sig gældende i en større artikel i Videnskab.dk af Sybille Hildebrandt.

Undertitlen

Ny forskning viser, at seksuel tiltrækning, forelskelse og kærlighed er ren og skær kemi lige fra det første interesserede øjekast til amen i kirken.

skyder væsentlig over forsøgets resultater.

Og videre

»Hjernescanninger viser, at der opstår en vældig aktivitet i bestemte områder af hjernen, når vi rammes af amors pil, og aktiviteten er en følge af, at der er gang i kemien. Uanset om det er seksuel tiltrækning, forelskelse eller kærlighed, så er der tale om følelser, der fødes af et kompliceret samspil af hormoner, neurotransmittere og hjerneområder,« siger overlæge Troels W. Kjær fra Neurofysiologisk Afdeling på Rigshospitalet.

Det nævnes dog at det er krybdyrhjernen der påvirkes:

»Kærligheden er ustyrlig. Vi kan ikke selv bestemme, hvem vi vil forelske os i. Følelserne opstår i nogle centre i den primitive del af vores hjerne, og dem har vi ingen indflydelse på,« siger Troels W. Kjær.

Der kommer også et men, der dog ikke påvirker resten af artiklen:

»Efter et stykke tid kan synet af din kæreste ikke længere udløse dopamin hos dig. Men hvis det er lykkedes dig at opbygge et tæt og stærkt forhold til din kæreste, mens du var forelsket, så er der en god chance for, at det kan overleve,« siger Troels W. Kjær.

Hvis man når at få udviklet et godt sexliv, vil der igen blive udløst udløst kemi og forholdet vil vare ved. Der er ikke rigtigt plads til andet end kemi i den artikel:

Under forelskelsen har urhjernen opmuntret de to elskende til at være så tætte på hinanden som muligt, og det fører til masser af sex. Jo mere desto bedre. Det er der også en evolutionær grund til, for hvis samlejet kulminerer i orgasme, bliver kroppen oversvømmet med en særlig slags hormoner kaldet endofiner, der på samme måde som morfin gør os behageligt afslappede.

Samtidigt udløser den tætte kropskontakt en ordentlig portion af kærlighedshormonerne oxytocin og vasopressin, der får os til at føle os knyttede til vores partner.

Der er egentlig ikke noget nyt i denne artikel. Man beviser at krybdyrhjernen er styret af tiltrækning gennem kemiske stoffer, dog uden at tage hensyn til at der også indgår andre ting, som syn og lyde. Det gælder for dyrene og der gælder også at forhold mellem hanner og hunner i dyreverdenen ikke holder særligt længe, i hvert fald for de fleste arters vedkommende.

For at kunne bevise noget, udover dette primitive lag, bør man lave undersøgelser af hvordan ‘kemien’ er mellem par, der har levet sammen i få til mange år, om det også gælder at det er kemien der har ført dem sammen eller om det er andre ting og evt. hvor lang tid kemien alene kan holde mennesker sammen.

Bevidstheden

I hvor høj grad manipulerer underbevidstheden med bevidstheden gennem disse signalstoffer og kan bevidstheden overrule disse signaler?

I Tor Nørretranders ”Mærk Verden” hvor han postulerer at det er underbevidstheden der tager beslutningerne, så hviler hans konklusion på et fejlagtigt grundlag. Hans postulat er at fordi armen bevæger sig før end den får en besked fra bevidstheden, så er det underbevidstheden der styrer mennesket og ikke bevidstheden. Der kan gives flere andre forklaringer på samme iagttagelse og de bygger på at vores hjerne har forskellige signalveje med forskellige hastigheder.

Vores syn har flere adgangsveje, hvoraf en går til bevidstheden og en til krybdyrhjernen. Ved ulykker/sygdom er det sket at forbindelsen mellem syn og bevidsthed er afbrudt, mens forbindelsen fra syn til krybdyrhjernen stadig var aktiv. Det medførte at personen ikke kunne se, men stadig kunne gå uden om forhindringer fordi krybdyrhjernen kunne reagere på synsindtrykkene.

Et eksempel på at det ikke er underbevidstheden der tager beslutningerne er følgende eksempel:

Du taber en skarp kniv, og krybdyrhjernen sender et signal om at du skal gribe kniven, hvilket går ekstremt hurtigt. Det skyldes at krybdyrhjernen får billedsignalet hurtigere end bevidstheden, fordi en frontend til bevidstheden først skal bearbejde billedet, før bevidstheden får billedet. Hvis man er heldig, kan bevidstheden nå at give kontrasignal inden hånden lukker sig om klingen, så man undgår at skære sig.

Med andre ord, så er krybdyrhjernen hurtigst, men den kan styres fra bevidstheden.

Litteratur

Sybille Hildebrandt

har før stået for lignende overskrifter:  “Jagten på nydelse styrer alt hvad vi laver“.

Ny viden om pandelappen: derfor gider kvinder ikke sex skriver hun om den del af hjernen der interfacer bevidstheden: Pandelappen og dens indflydelse på beslutningstagningen. I denne artikel, nævnes rent faktisk at pandelappen styrer mennesket, men at i tilfælde af katastrofer, som Scandinavian Stars forlis, kan krybdyrhjernen overrule bevidstheden, men at det ikke er normen:

Pandelappen gør os civiliserede
I ekstreme tilfælde kan vi dog blive udsat for så voldsom en oplevelse, at et hav af input vælter ind på lystavlen på én gang. Konsekvensen er, at sikkerhedsmekanismen bliver sat ud af spillet, og at pandelappen lukker ned.

Det var blandt andet det, der skete, da Skandinavian Star sank for knap 20 år siden. Efter skibsbruddet fortalte de overlevende, at de følte, de var en anden person, da ulykken fandt sted – de gjorde nogle ting, som de selv synes var grusomme, og som de nu havde utroligt svært ved at leve med. Da ofrene lå i vandet og forsøgte at komme op i redningsbådene, var det alles kamp mod alle, og nogle pressede andre ned under vandet for ikke selv at gå til.

Erich Harth

En dybdegående læseværdig beskrivelse af hjernen findes i Erich Harth’s bog “The Creative Loop, How the Brain Makes a Mind”.

Written by Kim Michelsen

29 december 2008 at 19:15

Turings stoppeproblem

with 2 comments

I Ingeniøren poppede Turingtesten op igen, men her med understregning af stoppeproblematikken, som Benny Lautrup beskriver i sin artikel i Politiken om Penroses foredrag på Niels Bohr instituttet:

I 1935 opstillede den engelske matematiker Alan Turing en helt generel model for computerberegning, som klargjorde præcist, hvad der menes med et program. I denne model fører Gödels bevis til, at der må findes størrelser, der ikke kan beregnes i en computer. Lidt populært sagt vil computeren løbe løbsk og aldrig stoppe og aflevere et resultat, når den forsøger at beregne sådanne ting. Eksistensbeviset går ligesom før ud på at danne en selvrefererende beregning. Turing antog ganske praktisk, at det var muligt at skrive et superprogram, der på forhånd kunne afgøre, om et vilkårligt program ikke ville stoppe. Superprogrammet skulle altså fodres med et program og først selv stoppe, når det havde fundet ud af, at det program, det var blevet fodret med, ikke stoppede. Men superprogrammet er selv et program. Ved groft sagt at fodre superprogrammet med sig selv, havde Turing konstrueret et program, som, hvis det stoppede, ville have regnet ud, at det ikke stoppede! Han sluttede heraf, at et generelt program, der løser den omtalte opgave, ikke kan skrives. Der findes opgaver, der ikke kan løses af en computer.

Yderligere henvisninger, video om Gödel teoremet og Turing, samt kommentarer til den anden Ing.dk debat, findes i “Kunstig intelligens, bevidsthed eller simuleret intelligens“.

Programmer computere har problemer med

I Penroses bog “The Large, the small, and the Human Mind” nævner han en række problemer som computere enten har svært ved eller overhovedet ikke kan løse, hvor mennesker ikke har nogen problemer. Jeg vil give et par eksempler fra hans bog. De to første er simple skakproblemer men som computere har meget svært ved, specifikt Deep Thought.


I den viste situation er hvids stilling meget svag i forhold til sorts, men hvid har en fordel i at have en barriere mod sort. Deep Thought begik her en kæmpebrøler, som hvid, da den tog det sorte tårn med bonden, hvorved forsvarsværket blev åbnet og sort vandt. Intet menneske ville begå den dumhed.

Samme sted har Penrose vist en endnu mere sofistikeret version.

Problemer der ikke kan løses af computer

En berømt sætning af attenhundredetals matematikeren Lagrange siger at ethvert tal kan udtrykkes som summen af fire kvadrater:

x = a*a + b*b + c*c + d*d

Problemet er nu for computeren at finde et tal der ikke er en sum af fire kvadrater.

Andre eksempler på opgaver der ikke kan beregnes er Polyomino-universer hvor polyominer skal lægges så de dækker en flade.

Spørgsmålet er her om du kan dække planen, uden huller, med de angivne polyominer. Reglerne er simple, faktisk banale, men selvom udviklingen er fuldstændig deterministisk er det ikke beregnbart (følger bevis af Robert Berger). På de efterfølgende sider i hans bog er der flere eksempler med disse Polyominouniverser.

Differentiering og Integration

Det er let at lave et program der kan differentiere kontinuerte funktioner på symbolsk form, der er simple regler hele vejen, men at lave et program der kan gå den modsatte vej, det er ikke let, da der ikke er simple regler for integration på samme måde som for differentiering. Computeren har ikke andet end heuristikker at sætte i stedet for menneskets intuition.

Yderligere

For en bredere og grundigere behandling af Kunstig Intelligens se “Kunstig intelligens, bevidsthed eller simuleret intelligens“, hvor der også er en BBC udsendelse omkring Bevidste computere med udgangspunkt i Gödels teorem.

Written by Kim Michelsen

14 oktober 2008 at 16:27

Lagt i Bevidsthed, IT

Tagged with ,

Kunstig intelligens, bevidsthed eller simuleret intelligens

with 2 comments

Jeg var i går aftes involveret i en diskussion omkring kunstig intelligensingeniørens debat. Der er meget faste meninger på området og meget få har sat sig ind i emnet eller forsøgt at gennemtænke problemstillingen, hvilket giver en række skud fra hoften, der sjældent bidrager med noget nyt.

I første del giver jeg en oversigt over kilder til forståelse af menneskets bevidsthed og om computerens begrænsninger, derefter kommenterer jeg nogle af de vigtigste punkter.

Kilder

For at kunne forstå problemstillingen er man nødt til at have noget basal viden om emnet og der er to områder, der er nødvendige for den dybe forståelse: Menneskelig bevidsthed og computerens begrænsninger.

Den ene er en forståelse af, hvordan den menneskelige hjerne tænker og opbygger det billede vi ser, når vi ser på verden. Teoretisk, kan man læse om det i Erich Harth’s bog “The Creative Loop, How the Brain Makes a Mind” der virkelig er læseværdig og nu er blevet en klassiker; rent praktisk kan man observere hvordan ens eget syn fungerer og opbygger det billede vi ser. Det nærmeste computeren kommer på dette, er det billede den viser på skærmen, men den har ikke noget tilbageløb fra skærmen på samme måde som mennesket har fra sin ‘lystavle’. En sammenfatning af forskningen indtil da og videreudbygning findes i bogen: Stairways to the Mind by Alwyn Scott.

En psykologisk behandling af bevidstheden findes i “Psykologiens videnskabsteoriaf Gerd Christensen, men niveauet er ikke så dybt som Alwyn Scotts og Erich Harths.

Den anden er computerens fysiske begrænsninger som Gödel opsætter i sit ufuldstændighedsteorem (BBC programmet ‘Dangerous Knowledge (part 9/9)’:

Den teoretiske fysiker Roger Penrose skriver i “The Large, the Small and the Human Mind” om emnet, med eksempler på computerens begrænsninger og idéer til forståelse af bevidstheden. Roger Penrose berører også lige begrebet i dette Hard Talk interview omkring det cykliske univers:

I Ingeniøren kom Jens Kolberg med følgende referencer:

  • “Hjernen i computeren – Computeren i hjernen Af Benny Lautrup og Lars Kai Hansen”.
    En ganske god populær gennemgang, med nogle lidt uvidenskabelige konklusioner til sidst.
  • “Penrose om Bevidsthed Af Benny Lautrup”
    Tre Meget læseværdige artikler i information efter et foredrag holdt på Niels Bohr instituttet. Det der gør Penroses arbejde så revolutionerende er at vi endelig forlader det Newtonsk mekanistiske verdensbillede på det mentale område.
  • “Om Gödel’s sætning” af Thomas Bolander og Helge Elbrønd Jensen. En afhandling.

Turing-test

Der tales en del om Turing-testen (Alan Turing), der er meget benyttet i Science Fiction, som man påstår skulle kunne bevise om en computer er intelligent eller bevidst. I WikiPedia er Turing-testen defineret som:

Turing-test er en måde til at afgøre, om en maskine udviser intelligens på menneskeligt niveau, uden at man på samme tid er nødt til at definere, hvad (menneskelig) intelligens så reelt er for en størrelse. Det er således ikke en måde til at afgøre, om en maskine reelt er intelligent.

Fordi man kan simulere bevidsthed så godt at man kan snyde et menneske i en given kontekst, så gør det jo ikke computeren mere bevidst af den årsag.
Med en matematisk funderet maskine, som en computer er, bør man kunne fremlægge en velfunderet matematisk teori for computerbevidshed med bevisførelse for dens rigtighed. Jeg kan faktisk ikke forestille mig at man kan programmere en bevidst computer uden en konkret teori.

Gödels teorem

Gödels teorem fortæller at ikke alle virkelighedens sider kan beskrives matematisk, men da computeren er en matematisk begrænset maskine vil den ikke kunne håndtere disse ikke beskrivbare sider af virkeligheden, i modsætning til mennesket, der ikke har den begrænsning.
Hvis nu at den menneskelige hjerne benytter principper fra kvantemekanikken til at komme ud over begrænsningen, så kan man ikke bare overføre vores bevidsthed til en von Neuman maskine (en computer som vi kender den i dag).

I den engelske WikiPedia står:

The incompleteness theorems also imply that not all mathematical questions are computable.

Erich Harth:

The brain presents two seemingly irreconcilable aspects: It is a material body, exhibiting all the physical properties of matter, and it possesses a set of faculties and attributes, collectively called mind, that are not found in any other physical system.

Windows on the Mind, 1982

Ada Lovelace, Lord Byrons datter, formulerede hvad der i dag kendes som Lady Lovelace’s Objection:

The Analytical Engine has no pretensions to originate anything. It can do whatever we know how to order it to perform.
Med andre ord kan maskiner kun udføre det de er programmeret til.

Computer bevidsthed

Det er mig fuldstændig uforståeligt at man stadig kan snakke om bevidste computere, ikke alene lever computeren efter Gödels teorem, men enhver edb-mand med kendskab til hvordan en CPU virker kan tænke sig til at en computerbevidsthed ikke er mulig. Det nærmeste en computer når bevidsthed er skærmbilledet (a la Erich Harth beskrivelse af ‘lystavlen’), det eneste sted hvor data ses i sammenhæng, men det er kun forståeligt for et menneske, ikke for computeren selv.

Når man som menneske ser ud i verden, så bliver det man ser bogstavelig talt sendt ind på en lystavle, jvnf. Harth’s bog. Denne lystavle får frontallapperne billedet fra og de sender modifikationer tilbage til lystavlen, så vi får det billede vi ‘ser’ uden blinde spots mm. Vi ser alle bit’sne i billedet på én gang og tilmed med en hjerne med begrænset hastighed. Selvfølgelig involverer det parallelprogrammering i meget stort omfang, men det der er interessant er at billedet kan opfattes i vores hjerne på én gang og det løser parallelprogrammeringen ikke.

Hvis man nu tager et billede af den virkelighed vi ser og fodrer det ind i en computer og får vist det på skærmen, så vil vi aldrig kunne få en von Neuman computer til at se på mere end én bit af billedets informationsmængde ad gangen, dvs. når der indgår mange farvebits pr. pixel, vil den ikke en gang kunne have én pixels fulde informationsværdi i sin 1-bits lystavle på én gang.

Med en 32 bit CPU ser computeren 32 enkeltbit hver for sig og med 4 CPU’er er det 4 gange så mange enkeltbit, men på intet tidspunkt ses en helhed. I stedet for at tale om cpu’ens begrænsning kan vi tage turingmaskinen (teoretisk maskine, brugt i bevisførelse), der jo specifikt kun har 1 bit at arbejde på ad gangen. Alle operationer er diskrete operationer og øget beregningshastighed ændrer ikke ved den kendsgerning.

Mange tror at man på et tidspunkt kan lave nogle algoritmer der kan give computeren bevidsthed, men det er ikke et programmeringsmæssigt problem, det er en banal hardware begrænsning og ingen nok så fancy programmering kan løse det problem.

Det interessante er faktisk at hvis jeg siger til en udvikler at han skal lave det eller det, så varer det ikke mange sekunder inden han har en idé om hvordan det skal laves, men hvis man spørger ham om lige at lave en bevidst maskine, ja så er det noget nogen nok finder ud af en gang i fremtiden. Det burde vække til eftertanke!

Fremtidsudsigten

Jeg har fulgt rimelig godt med i AI siden jeg legede med det på universitetet og jeg har af og til kunnet benytte nogle af resultaterne, fx sprogforståelse og spilteori. Alle disse redskaber giver nogle fantastiske muligheder, men det ændrer ikke ved at computeren stadig er en von Neuman maskine, hvis bevidsthed kan være i en bit og at det ikke kan løses med nogen algoritme, hvor sofistikeret man end laver den.

Det der med at vi nok en gang kan lave et program, der kan noget revolutionerende er ikke særlig sandsynligt. Ind til firserne var der en utrolig hastighed på softwarefronten, men siden hen er udviklingen gået uendelig langsomt, det meste er en kogen suppe på gamle algoritmer, med forbedringer i promilleklassen. Vores mest ‘intelligente’ operativsystem er Linux, der bare er en shinet up version af den gamle unix version 7 jeg voksede op med.
Relationsdatabasen gav et kraftigt skub i databehandlingen; men derefter er der ikke kommet noget egentlig epokegørende på databaseområdet.
Teknisk set er internettet også en gammel dreng, der er intet væsentligt nyt der, kun at der nu er mange der bruger det.
Objekterne og komponentbegrebet hævede abstraktionsniveauet, men det løste ikke opgaver der ellers havde været umulige.
Fra starten af firserne blev der forsket meget i parallelprogrammering, men det er der egentlig ikke kommet så meget ud af. Lang tid før det, startede man på kunstig intelligens, og det er der kommet mange gode værktøjer ud af, men i de sidste 25 år er der stort set kun sket forbedringer i allerede eksisterende algoritmer og de kan måles i promille.

Ingen af disse værktøjer bringer computeren i nærheden af noget, der kan kaldes intelligens, højst simuleret intelligens. Det er intelligens når et menneske ser på et kort og lynhurtigt finder den omtrent hurtigste vej. Maskinen skal hive værktøjet Operationsanalyse (OR) frem og beregne den omtrendt hurtigste vej, på en langt mere omstændelig måde, der ikke på nogen måde minder om bevidsthed og intelligens.

Det at hardwaren er blevet så meget hurtigere gør at mange af AI’s beregningsintensive metoder, lige pludselig kan benyttes. Det er interessant at mennesker kan ‘beregne’ væsentlig vanskeligere problemer ved en meget lavere clockfrekvens. Det computeren er bedst til er faktisk det mennesket er dårligst til: Regning, hukommelse og bearbejdning af store datamængder og det benyttes i vidt omfang inden for AI.

Den største udvikling er sket på hardware siden, hvor den øgede hastighed og regnekraft fået gennem flere transistorer pr. sqr (og cubic) inch, har gjort det muligt at løse flere komplekse problemstillinger, der ikke var praktisk at løse før i tiden på grund af de langsommere maskiner. Den trådløse datakommunikation har åbnet op for nye anvendelser, men egentlig revolutionært kan det ikke påstås at være.

For at kunne komme videre må vi have et helt nyt paradigme og her ser jeg kun kvantekomputeren som en potentiel mulighed, med dens entanglement  til at komme ud over turingmaskinens 1-bit begrænsning.

Se foriøvrigt Turings stoppeproblem.

Written by Kim Michelsen

7 oktober 2008 at 15:58